Geld lenen kost geld

DIENSTENWIJZER van ABCS

In deze dienstenwijzer vertellen wij u over ABCS, onze dienstverlening en werkwijze en hoe u in contact met ons kunt komen telefonisch of via internet. In navolging van de WFT, de Wet op het Financieel Toezicht, ontvangt u deze informatie voorafgaand aan het tot stand komen van een financiele overeenkomst.

Wie zijn wij?
ABCS is sinds 1998 gespecialiseerd in financiële diensten met name op het terrein van consumptief krediet. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Hoe kunt u ons bereiken? 
ABCS,  Adviesbureau Bastiaansen C.S.
Rijksstraatweg 271
9752 CD Haren
Telefoon:            050 -  537 03 00
B.g.g.                   06  -  25 084 658
Fax:                     050 -  537 06 37
Website        www.abcs.nl
Website        www.degoedkoopstelening.nl

Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur bereikbaar en zaterdag van 10.00-16.00 uur. En u kunt ons 24 uur per dag bereiken via onze websites www.abcs.nl en  www.degoedkoopstelening.nl en natuurlijk kunt u 24 uur per dag mailen naar info@abcs.nl of info@degoedkoopstelening.nl

Registratie AFM en KvK

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Groningen is 02064065.
Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder vergunningnummer: 12012446.
Door deze vergunning kunnen wij in Nederland adviseren en bemiddelen in de volgende financiële producten en diensten:
- Consumptief krediet
- Schadeverzekeringen
- Levensverzekeringen
Wij bemiddelen dus niet in hypotheken.

U kunt bij het afsluiten van een financieel product bij ons kiezen uit de volgende 2 vormen van dienstverlening:
 
1.    'Execution Only'-traject
       of
2.     'Advies'-traject 


1. 'Execution Only'-traject

Indien u kiest voor het 'Execution Only'-traject, dan kiest u voor bemiddeling zonder voorafgaand advies. U kiest dus zelf het product waarvan u vindt dat het bij u past. Onze activiteiten beperken zich tot het bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. In dat geval adviseren wij u dus niet.
Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van 'Execution Only' is alleen geschikt voor concumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen. Indien u nog twijfels of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan kunt u dit zelf toetsen op de website van de AFM op www.weetwatjeweet.nl .
Indien u niet over deze kennis en ervaring beschikt kunt u contact opnemen met ons en kunt u kiezen voor de variant waarbij we u wel adviseren, onder 2. 'Advies-traject'.

Wat doen wij voor u in het kader van 'Execution Only'?
1.    Wij informeren u over onze dienstverlening
2.    Wij attenderen u op de mogelijkheid om kennis te nemen van relevante productinformatie zoals het ESIC-document, het Europese Standaard Informatie inzake Consumentenkrediet
3.    Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste productinformatie
4.    Wij vragen (een) offerte(s) voor u op die we aan u aanbieden
5.    Als alles naar wens is dan kunt u de offerte ondertekenen en retourneren
6.    Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af en communiceren met de bank daarover
Dienstverlening op basis van 'Execution Only' valt onder de regels van 'Verkoop op afstand'. Dit houdt in dat u als consument het recht heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen na afsluiten zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

2. 'Advies'-traject 
Indien u voor het advies-traject kiest, zullen wij met u gaan inventariseren wat uw wensen en behoeften zijn, hoe uw financiële positie is, of u kennis en ervaring heeft m.b.t. financiële producten en kijken we naar uw risicobereidheid. Hierbij maken wij gebruik van een vragenlijst om deze gegevens te inventariseren en om een correct klantprofiel van u op te kunnen stellen. Vervolgens zullen we u adviseren welke producten naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. U maakt vervolgens een keuze uit de producten. Wij leggen uw keuze vervolgens vast. Indien uw keus niet overeenkomt met het advies, leggen we dat vast en wijzen we u op de mogelijk nadelige gevolgen van uw keuze. Vervolgens bemiddelen wij d.w.z. dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten bij de financiële instelling van uw keuze.

Wettelijke verplichtingen
ABCS heeft een vergunning van de AFM, Autoriteit Financiële Markten, onder nummer 12012446. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. 

Onze relatie met banken en verzekeringsmaatschappijen
Voor het afsluiten van kredieten en verzekeringen werken wij samen met een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde financiele instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming en zijn volledig vrij in onze bemiddeling. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Mogelijk hebben andere aanbieders ook producten die voor u geschikt kunnen zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, opleidingen en (AFM)vergunningen. De beloning voor onze dienstverlening aan u bestaat uit provisie, die door de bank, geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan ons wordt betaald.

Bij het bemiddelen in consumptieve kredieten mogen wij volgens de wet uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet een vergoeding voor onze dienstverlening. Het is dus verboden om u hiernaast nog voor het bemiddelen in kredieten te laten betalen!

Ons kantoor heeft ervoor gekozen om onze kosten onderdeel te laten zijn van de premie of rente die u betaalt. Als u uw termijnbedrag heeft betaald, heeft u ook betaald voor onze dienstverlening.
U betaalt dus bij ons niet apart nog eens bemiddelings- of advieskosten of een verrichtingenvergoeding/fee!

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen! Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid)
Postbus 93257
2509 AD Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
e-mail: info@kifid.nl   website: www.kifid.nl

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

Dienstenwijzer versie 2014

Waarom lenen via ons?

Veel mensen hebben te dure leningen tegen rentes tot wel 15% (!) bij creditcard maatschappijen, postorder- bedrijven of staan vaak en duur rood bij hun bank! DeGoedkoopsteLening.nl zorgt er al sinds 1998 voor dat mensen goedkoop geld lenen! Dit voor zowel nieuwe leningen als het oversluiten van lopende leningen!

Dat doen we ook voor U!

Zie ook: Verantwoord lenen

Wij vergelijken o.a. bij

Wij vergelijken uw goedkope lening ook bij de Nationale Nederlanden

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij het Kifid