Geld lenen kost geld

Wie zijn wij

DeGoedkoopsteLening.nl is een website van ABCS. Wij zijn een onafhankelijk financieel Adviesbureau en sinds 1998 als intermediair gespecialiseerd op het gebied van geldleningen aan voornamelijk particulieren. Voor ondernemers kunnen wij adviseren op het gebied van Financial Lease.
Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars.
Op onze diensten is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Een van de eisen die uit deze wet voortvloeit, is dat wij u tijdig dienen te informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. 

Missie

Een enthousiast team ziet het als hun taak u een deskundig en verantwoord advies te geven. Onze doelstelling is dan ook: om een nog groter klantbestand op te bouwen met blijvend tevreden klanten. 

Werkwijze

Wanneer u bij ons een aanvraag online of telefonisch indient, krijgt u automatisch onze dienstenwijzer gemaild. Daarna gaan wij voor u aan het werk. Wij doen zaken met een groot aantal banken en financieringsmaatschappeijn die elk hun eigen producten, rentetarieven en acceptatiebeleid hebben. Wij gaan voor u op zoek naar die bank die het product levert welke voldoet aan uw wensen en mogelijkheden! Wanneer duidelijk is welke mogelijkheid voor u het meest geschikt is, nemen wij contact met u op.

U kunt bij het afsluiten van een financieel product bij ons kiezen uit de volgende 2 vormen van dienstverlening:
 
1.    'Execution Only'-traject
       of
2.     'Advies'-traject 


1. 'Execution Only'-traject

Indien u kiest voor het 'Execution Only'-traject, dan kiest u voor bemiddeling zonder voorafgaand advies. U kiest dus zelf het product waarvan u vindt dat het bij u past. Onze activiteiten beperken zich tot het bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de met ons samenwerkende aanbieders. In dat geval adviseren wij u dus niet.
Let op! Het afsluiten van een financieel product op basis van 'Execution Only' is alleen geschikt voor concumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen. Indien u nog twijfels of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan kunt u dit zelf toetsen op de website van de AFM op www.weetwatjeweet.nl .
Indien u niet over deze kennis en ervaring beschikt kunt u contact opnemen met ons en kunt u kiezen voor de variant waarbij we u wel adviseren, onder 2. 'Advies-traject'.

Wat doen wij voor u in het kader van 'Execution Only'?
1.    Wij informeren u over onze dienstverlening
2.    Wij attenderen u op de mogelijkheid om kennis te nemen van relevante productinformatie zoals het ESIC-document, het Europese Standaard Informatie inzake Consumentenkrediet
3.    Wij registreren uw persoonlijke gegevens en uw keuze van het gewenste productinformatie
4.    Wij vragen (een) offerte(s) voor u op die we aan u aanbieden
5.    Als alles naar wens is dan kunt u de offerte ondertekenen en retourneren
6.    Wij handelen alle relevante acceptatie- en administratieprocessen voor u af en communiceren met de bank daarover
Dienstverlening op basis van 'Execution Only' valt onder de regels van 'Verkoop op afstand'. Dit houdt in dat u als consument het recht heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen na afsluiten zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

2. 'Advies'-traject 
Indien u voor het advies-traject kiest, zullen wij met u gaan inventariseren wat uw wensen en behoeften zijn, hoe uw financiële positie is, of u kennis en ervaring heeft m.b.t. financiële producten en kijken we naar uw risicobereidheid. Hierbij maken wij gebruik van een vragenlijst om deze gegevens te inventariseren en om een correct klantprofiel van u op te kunnen stellen. Vervolgens zullen we u adviseren welke producten naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. U maakt vervolgens een keuze uit de producten. Wij leggen uw keuze vervolgens vast. Indien uw keus niet overeenkomt met het advies, leggen we dat vast en wijzen we u op de mogelijk nadelige gevolgen van uw keuze. Vervolgens bemiddelen wij d.w.z. dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten bij de financiële instelling van uw keuze.

Waarom lenen via ons?

Veel mensen hebben te dure leningen tegen rentes tot wel 15% (!) bij creditcard maatschappijen, postorder- bedrijven of staan vaak en duur rood bij hun bank! DeGoedkoopsteLening.nl zorgt er al sinds 1998 voor dat mensen goedkoop geld lenen! Dit voor zowel nieuwe leningen als het oversluiten van lopende leningen!

Dat doen we ook voor U!

Zie ook: Verantwoord lenen

Wij vergelijken o.a. bij

Wij vergelijken uw goedkope lening ook bij de Nationale Nederlanden

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij het Kifid