Geld lenen kost geld

WOZ doorlopend krediet

Wat is een doorlopend WOZ krediet ?

Het WOZ krediet (Waardering Onroerende Zaken krediet) is een doorlopend krediet, gebaseerd op de overwaarde van uw huis. Dit vaak goedkope krediet heeft een totaal kredietbedrag (voorheen limiet) welke gelijk is aan de overwaarde van uw huis. Voor een WOZ krediet hoeft u niet naar de notaris en een taxatierapport van uw huis is niet nodig. De WOZ-opgave van de gemeente wordt gebruikt. Er worden geen afsluitkosten berekend bij een WOZ krediet. De rente van een WOZ krediet is zeer laag. Ook kunt u al binnen enkele dagen over uw geld beschikken. Een WOZ krediet kunt u afsluiten tot en met een leeftijd van 59 jaar en dient bij een leeftijd van 68 jaar te zijn beëindigd. Woningen, niet zijnde voor zelfbewoning bestemde woonhuis of woningen in het buitenland komen niet voor een WOZ krediet in aanmerking.

Vrij in het bestedingsdoel

U bent vrij in de besteding van het WOZ krediet. U kunt het WOZ krediet gebruiken als consumptief krediet, maar ook als lening voor de verbouw van uw eigen woning. Uw bestedingsdoel is vrij. Een WOZ krediet wordt eveneens als andere doorlopende kredieten geregistreerd bij het BKR. Een WOZ krediet is bijzonder aantrekkelijk las u financiële ruimte nodig heeft en geen extra kosten wil betalen als u uw bestaande hypotheek gaat verhogen. Uw bestaande hypotheek blijft dus lopen en daarnaast kunt u een WOZ krediet afsluiten. Een WOZ krediet gaat als volgt in zijn werk. Bij het afsluiten spreekt u een maximum leenbedrag af.

Daarna bepaalt u zelf wanneer, hoeveel en waarvoor u uw financiële ruimte gebruikt.

Enkele kenmerken van een WOZ krediet

De looptijd staat niet vast van een WOZ krediet, u kunt immers steeds weer opnemen wat is afgelost en u kunt tussentijds het WOZ krediet geheel of gedeeltelijk inlossen, hierdoro wordt de looptijd ook verkort.

Wanneer u een WOZ Krediet heeft, kunt u op verschillende manieren eenvoudig over het geld beschikken. U lost af in maandelijkse termijnen. In het termijnbedrag wordt zowel de aflossing als de variabele rente berekend. U kunt kiezen uit verschillende vaste maandelijkse termijnen. De looptijd is variabel, omdat die onder meer afhangt van de rentestand en het opgenomen bedrag. Extra of geheel aflossen kan onbeperkt en zonder extra kosten.

Bij een WOZ krediet betaalt u alleen rente over het opgenomen bedrag.

Aan het eind van het jaar ontvangt u bij de meeste banken ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.

Waarom lenen via ons?

Veel mensen hebben te dure leningen tegen rentes tot wel 15% (!) bij creditcard maatschappijen, postorder- bedrijven of staan vaak en duur rood bij hun bank! DeGoedkoopsteLening.nl zorgt er al sinds 1998 voor dat mensen goedkoop geld lenen! Dit voor zowel nieuwe leningen als het oversluiten van lopende leningen!

Dat doen we ook voor U!

Zie ook: Verantwoord lenen

Wij vergelijken o.a. bij

Wij vergelijken uw goedkope lening ook bij de Nationale Nederlanden

Wij zijn aangesloten bij

Wij zijn aangesloten bij het Kifid